Saluföra din bilskrot i Kungälv för skrotning och dra ett behövligt strå till miljöförbättringen. FloodCRM Ett fordon, som är bränsletörstiga eller äldre, är verkligen medverkande till det försämrade klimatet. Det är väl idag allmänt bekant, att utsläppen från avgasröret på fordonen ligger till grund för växthuseffekten, som anses vara vårt främsta klimathot. Samtidigt är den gamla fordonet vådlig via sämre väghållning och luftkuddar. Bara för något decennium sedan var det billigast och lättast att dumpa skrotbilen i naturen, med mer miljöbesvär som effekt. Men läget har hastigt förvandlats. Naturvårdsverkets tuffa initiativ, genom återvinningskrav till biltillverkarna samt bilskrotningsförordningen till certifierade bildemonteringar, har förändrat de eländiga uttjänta bilarna till eftertraktade föremål. Så skänk din skrotbil i Göteborg med några behövliga hundringar i portmonnän. Och genom att skrota bilen, för återvinning till ett evigt kretslopp, emenderas omgivningen om och om igen, Medan som inskränkningen vid nyproduktion sjunker. Men sälj din skrotbil i Kungälv till en auktoriserad skrot, eller till ett mottagningsställe som har avtal med bilproducenterna. Dessa är de enda som kan utställa ett riktigt mottagningskvittens med skrotningsintyg, och som är en garanti, för att fordonet försvinner från fortsatt miljöfördärvande användning. Tragiskt nog hamnar en del skrotbilar i lagstridig handel. Där utskeppning utgör en stor del. Enligt tidningen Kungsbacka-Posten, som har kontaktat en miljöinspektörer i Linköping, lämnar 130 långtradare Småland via hamnar varje dag. Betalningen kan vara upp till 250 000 kr/lasten. Det föreligger likaså ett stort antal bolag som stjäl skrotbilar för utrikeshandel. igenom ringa reparationer säljes, de ur miljösynpunkt, uttjänta gamla bilarna därpå för trafik i landet. Med tanke på suget tycks ekonomisk effektiviteten expandera också inom den här aktiviteten. Och Natyrvårdsverket har dito problem med övervakning av den, som motsvarande stulet gods. Miljöproblemen med skrotbilar har det senaste decenniet förflyttats från dumpning till olika oegentliga rörelser, som håller de äldre fordonen kördugliga. Det betyder att otillåtna rörelser med uttjänta bilar ha effekt på miljön destruktivt också utanför landets gränser. För den skull är uppmaningen, ge bort din uttjänta bil till en certifierad bildemontering i Kungälv, verkligen väsentlig både ur miljö- och redovisningsaspekt. Samtidigt betalas vanligtvis mycket mer för en Kia. Och glöm inte det lovliga mottagningskvittot med skrotintyg. Ett sånt ges också av Bilproducenternas certifierade bärgare, med status att bärga skrotbilar, som rangordnas inom hälsovådlig avfall.