Nej bil innehavaren behöver nödvändigtvis icke vara delaktig. Det är inte något besvär att bevilja ett ombud att skrota en bil för dig. Förutom senaste registreringsbevis del 2 behöver representanten ha dokument om rätt och befogenhet från reggad bil innehavare. Sen behövs ett legitimation från representanten och en kopia på fordons innehavarens legitimation. Det här sammanlagt överlämnas till ett mottagningsområde för skrotbilar i Göteborg eller till en godkänd bilåtervinning. Överlämnar man en bil för bilskrot utan bil innehavarens tillstånd anses det vara tjuveri.<h2><img height="153" align="middle" src="https://goteborg.bilskrotgbg.se/wp-content/uploads/2022/09/bilskrot-hanosand.png" width="205" alt="Demontering krockad fordon Göteborg på bilskrot" />Uttjänade personbilar i Göteborg och bilvrak</h2>Om du känner till uttjänade fordonsvrak behöver du ta kontakt med ansvarig på kommunen eller eventuellt ägaren av marken. De kan därpå informera bil innehavaren om att bärga bort den uttjänta bilen. En del fordon som står på Göteborgs stads mark, som har obetydligt värde, kan ansvarig på kommunen skrota med engång. Också de rostiga fordon i Göteborg som kan ha läckage av farliga substanser i omgivningen kan kommunen transportera bort direkt. Enligt miljöbalken är det ett naturbrott som kan ge kraftiga böter eller fängelse att acceptera en skrotbil ha läckage av farliga ämnen. Skrotning bil De avgifter som sker i samband med bilskrotning och transport av fordonsvrak kommer reggad fordonsägare få bekosta.<h3>Riktig bilskrotning i Göteborg av bil</h3>För riktig bildemontering av ett bilvrak måste den lämnas till en certifierad bilskrot. Enligt bilproducenterna får ingen betalning begäras från bilåtervinaren. Där ges ävenså senaste registreringsbevis del 2 med dokument om rätt och befogenhet när du skrotar nån annans bil. Ett mottagarkvitto printas ut från bilskroten efter uppvisad identitetskort, som klarlägger ägarskapet. Det är tillika ett bevis, att skyldigheten gått över till bilskroten. Bilskroten sänder sedan ett digitalt skrotningsintyg till bilregistret för avregistrering.